El video anterior, ens mostra com fer una mediació i quins recursos podem dur a terme per poder-la fer amb èxit!

El video es diu: UNA HISTORIA DE MEDIACIÓN.