Es fases d'un procés de mediacion escolara són:

 

. Premediacion: era coordinadora parle damb es parts implicades en conflicte e les explique en qué consistís era mediacion, se dan eth consentiment, se les da ora e lòc entà hèr era mediacion.

 

.Mediacion:

 

- Presentacion e nòrmes deth jòc: se cree era confidança en procès.

 

- Compda-me: es parts deth conflicte expossen era sua version de sò que passe e expressen es sòns sentiments.

 

- Aclariment deth problema: se identifique en qué consistís eth conflicte e se cerquen es milhors interessi tàs dues parts.

 

- Prepausar solocions: se cerquen possibles vies de solocion ath conflicte.

 

- Arribar a un acòrd: se revisen es prepauses e s'arribe a un acòrd finau, que se revisarà pendent eth seguiment deth cas ath cap d'ua setmana.